A alábbi felsorolás a blogban olvasható 1901-1945-ig kiadott könyvek listája. A címre kattintva azonnal a bejegyzéshez ugrik.

A lista folyamatosan bővül.

 1. Harmatzy Loránt: Fel s alá a Riviérán
 2. Nosz Gyula: Erdélyi kirándulásunk
 3. Borsy István (szerk.): Zarándoklatunk emlékére
 4. Budapesttől a Fekete-tengerig csónakon
 5. Kiss László: Konstantinápoly és Görögország
 6. Dr. Elek István: Sirályok a Bengal tengeren
 7. Tóth Ferenc: Heidelbergtől Rügenig
 8. Laczek Gyula: Szentföldi utam
 9. Borbély Sándor: Úti karcolatok
 10. Gyomlai László: Turáni vándorok
 11. Prónai Lajos: A puszták börtönében
 12. ifj. Szomori János: Medve őrs Bulgáriában
 13. Varga Borbála: Uti apróságok
 14. Buday Barna (szerk.): Magyar gazdák a német földről
 15. Dömötöri Németh Péter: A Quarneró vizein
 16. Vojnich Oszkár: A Vesuvion
 17. Leitgeb Imre: Élményeim a bolsevista Oroszországban
 18. Jankovics Marcell: Kikötők
 19. Dömötöri Németh Péter: Határon innen, határon túl
 20. Jósa Jolán: Délamerikából
 21. Jankovics Marcell: Sasfészkek
 22. Eötvös Károly: Gróf Károlyi Gábor följegyzései
 23. Lenkei Lajos: Északamerikai megfigyelések
 24. Zombori Rónay Gyula: Budapest-Buenos Ayres – Utazás a spanyol és portugálnyelvű Ó- és Ujvilágban
 25. Vilmos Svéd királyi herceg: Gorillák és törpék között
 26. Paul Gauguin: Noa Noa
 27. Shvoy Lajos: Amerikai levelek
 28. Sebestyén Károly: Napnyugati séták
 29. Csudáky Bertalan: Napkeleti tájak
 30. Sven Hedin: Egy harcban álló nemzet
 31. Simonffy Jenő: Utazásunk a Földközi-tenger keleti medencéjében 
 32. Demuth Gyula: Képek az osztrák fővárosból
 33. Varanics József: Svájc
 34. Bendefy László: Magyar Tudományos Afrikai (Szahara-Etiópiai) Expedíció emlékkönyve
 35. Jankovics Marcell: Uttalan utakon
 36. Jack London: Snark – Kirándulás a föld körül
 37. Slachta Margit: Elkapott sugarak
 38. dr. Kapossy Endre: Skandináviai uti emlékek
 39. Dr. Szentesi Tóth Kálmán: Zarándok út Rákoczi sírjához
 40. Náday Béla: Argentínában
 41. Zádor István: Egy hadifestő emlékei 1914-1918
 42. Chyzer Kornélné: Tizenhat nap az Oceánon
 43. P. Boros Fortunát: Szentföldi utam
 44. Jankovics Marcell: Észak szigetei
 45. Dr. Mészáros Kálmán: Abesszínia a vadászok paradicsoma
 46. Báró Huszár László: “Kwaheri” “Viszontlátásra”
 47. Varga Mihály: A XXVIII. Eucharisztikus Nemzetközi Nagygyülésen Amerikában
 48. Deák Imre: Zarándoklat Rómába
 49. Maderspach Viktor: Kalandok a keleten
 50. Kertész K. Róbert: Képek Ázsia Keletéről
 51. Tonelli Sándor: Ultonia
 52. Mikó Pál: A szentföldi zarándok utunk 1930
 53. Jean D’or: Humoros uti levelek három világrészből
 54. Katona Géza: 3 hét a nagyvilágban
 55. Dell’Adami Géza: Megváltás Szibériából
 56. Stiller J. Bernardin: Az éjféli nap országaiban
 57. Dr. Wild Lajos: Tizenöt és Braziliában
 58. Gervai Dezső: A maharadzsák hazájában
 59. Lengyel Menyhért: Amerikai napló
 60. Alexandra David-Néel: Arjopa
 61. Nádas Zoltán: A felhőkarcolók egyháza 
 62. Lengyel Károly: Tanulmányúton
 63. Szöllősy Aladár: Szerb hadifogság
 64. Stiller J. Bernardin: Svájc havasai között
 65. Karl János: Idegen tájakon
 66. Pintér Kálmán: Vázlatok spanyolországi és portugáliai utamról
 67. Uhl Antal: Ahol Krisztus járt
 68. Dósa József: Szentföldi zarándoklásom
 69. Ivanyos Lajos: Hét év a kannibálok földjén
 70. Rusinol Santiago: A csönd szigete
 71. Rolla Margit: Utazás a háborús Finnországba
 72. Erdősi Károly: Napsütéses Indiában
 73. pilismaróti Bozóky Gyula: Szentföldi zarándok út
 74. Zsigmond János: Angliai emlékek
 75. Özv. gr. Bolzáné: Három világrészen keresztül
 76. Aubermann Miklós: Egiptom és Hellász földjén
 77. Almásy György: Betekintés a román Dobrudsába
 78. Kelemen Andor: Tut-Ankh-Amen földjén
 79. József főherceg: Útiemlékeim Afrikából
 80. Zsigmond János: Görög földön
 81. Herczeg István: Impresszióim a stockholmi olympiádról
 82. Löcherer Tamás: Egy utazás emlékei
 83. Vojnich Oszkár: British India
 84. Almásy György: Vándor-utam Ázsia szivében
 85. Rákosi Viktor: Kóborlások itthon meg idegen földön
 86. Havrán János: Utazás Keleten
 87. Bródy Sándor: Japán-Ország – A felkelő nap birodalma
 88. Fadlallah el Hedad Mihály: Utazásom Mesopotámiában és Irak-Arábiában
 89. Demeter Géza: Felfedező úton – Magyar zászló alatt
 90. Pilismaróti Bozóky Gyula: A Szentföld lelke
 91. Zsivny Viktor: Utazásom Marokkóban
 92. Lieszkovszky Klára: Líbiai porszemek
 93. Sven Hedin: A rejtelmes India felé
 94. Ligeti Lajos: Sárga istenek, sárga emberek
 95. Vojnich Oszkár: A Kelet-Indiai szigetcsoporton
 96. Dr. Tedeschi Borbála: Az Északi-fok és a Spitzbergák felé
 97. Varga Borbála: Spanyolországi utam 1914-ben
 98. Gáspár Ferencz: Hét év a tengeren
 99. Falk Zsigmond: Levelesláda
 100. Vértesi Károly: Három főváros
 101. Bölcskey Ödön: Utirajzok a szentföldi utamról
 102. Dobieczki Sándor: Levelek Amerikából
 103. Dr. Chyzer Béla: Uti levelek
 104. Dr. Vidéky Emil: Törökországi kalandok a világháborúban
 105. Simon Vilmos: A török harctérről
 106. Szőgyi Gusztáv: Menekülésem a kultúrdzsungelből
 107. Ujváry Aladár: Utirajz és kalauz
 108. Eck Péter: Észak vidékein
 109. Farkas Sándor: Irák Királyság
 110. Dr. Tóth Rezső: Olasz faluk és városok
 111. Dr. Biró Zoltán: Amerika
 112. Vojnich Oszkár: A Csendes óceán szigetvilága
 113. Dr. Bozóky Dezső: Két év Keletázsiában
 114. gróf Vay Péter: Amerikai Naplókivonatok, Utijegyzetek …
 115. Biczó Ferenc: Trieszttől-Szmirnáig
 116. Dezséri Bachó László: Kőszegtől Nápolyig
 117. Mécs Alajos: Az ismeretlen Japán
 118. Vojnich Oszkár: Oroszországban
 119. dr. Mészáros Gyula: A Boszporusz partjain
 120. Fischer Mór: Amerika ifjúsága
 121. Vámbéry Ármin: Küzdelmeim
 122. Vitéz Hefty Frigyes: Mégis repültünk!…
 123. Bálint Imre: Keleti képek
 124. Hankó Béla: Vízen és vízparton
 125. Fehértájy Tibor: A rejtelmes Anatóliában
 126. Dr. Prinz Gyula: Ázsia szívében
 127. Magyar jezsuiták Kínában
 128. Leidenfrost Gyula: Kalandozások a tengeren
 129. Vértes Károly: Spanyolország, Portugália
 130. Dr. Kúnos Ignác: Török földön
 131. Sven Hedin: Három év Tibetben
 132. Báró Nopcsa Ferenc: A legsötétebb Európa
 133. Dr. Tóth Rezső: Északafrikai kikötők 
 134. Jánossy Gábor: Olasz földön
 135. Donner Kornél: Ujzéland
 136. Damaszkin Arzén: A mászái fensíkon
 137. Dezséri Bachó László: A Közeli Keleten
 138. Gróf Apponyi Henrik: Úti és vadásznaplóm
 139. Theodore Roosevelt: Vadászatok az amerikai vadonban
 140. Maderspach Viktor: Menekülésem Erdélyből
 141. Vértesi Károly: Konstántinápoly
 142. William B. Seabrook: A bűvös sziget
 143. Pogány József: Dánia a paraszteldorádó
 144. Vértesi Károly: Körutazás Amerikában
 145. Kompolthy Jób: Dzsung-hajóval Khínán keresztül
 146. Farkas Pál: Keleti uti képek
 147. Oleják Károly: Utazás Középalbániában
 148. Erődi Béla: A Szentföldön
 149. Stoffa Pál: Menekülés öt világrészen át
 150. Szászy Istvánné: Számum kerekedik
 151. Herczeg Ferenc: Szelek szárnyán
 152. Vértesi Károly: Az éjféli nap országában – Norvégország
 153. Vértesi Károly: Az éjféli nap országában – Svédország
 154. Dr. Keöpe Viktor: Japán két arca
 155. Szepsi Csombor Márton: Europica Varietas
 156. Erlanger Károly: Utazás Tuniszon át
 157. A “fekete Révai” minisorozat (6 kötet)
 158. Modern Utazók és Felfedezők Könyvtára sorozat (14 kötet)
 159. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozat (63 kötet)
 160. Prinz Gyula: Utazásaim Belső-Ázsiában
 161. Barzini Luigi: Pekingtől Párisig automobilon
 162. Sebők Imre: Öt világrészen keresztül
 163. Stein Aurél: Indiából Kínába
 164. Henry Savage Landor: Utazás a rejtelmes Tibetben