A alábbi felsorolás a blogban olvasható 1901-1945-ig kiadott könyvek listája. A címre kattintva azonnal a bejegyzéshez ugrik.

A lista folyamatosan bővül.

 1. Varga Borbála: Uti apróságok
 2. Buday Barna (szerk.): Magyar gazdák a német földről
 3. Dömötöri Németh Péter: A Quarneró vizein
 4. Vojnich Oszkár: A Vesuvion
 5. Leitgeb Imre: Élményeim a bolsevista Oroszországban
 6. Jankovics Marcell: Kikötők
 7. Dömötöri Németh Péter: Határon innen, határon túl
 8. Jósa Jolán: Délamerikából
 9. Jankovics Marcell: Sasfészkek
 10. Eötvös Károly: Gróf Károlyi Gábor följegyzései
 11. Lenkei Lajos: Északamerikai megfigyelések
 12. Zombori Rónay Gyula: Budapest-Buenos Ayres – Utazás a spanyol és portugálnyelvű Ó- és Ujvilágban
 13. Vilmos Svéd királyi herceg: Gorillák és törpék között
 14. Paul Gauguin: Noa Noa
 15. Shvoy Lajos: Amerikai levelek
 16. Sebestyén Károly: Napnyugati séták
 17. Csudáky Bertalan: Napkeleti tájak
 18. Sven Hedin: Egy harcban álló nemzet
 19. Simonffy Jenő: Utazásunk a Földközi-tenger keleti medencéjében 
 20. Demuth Gyula: Képek az osztrák fővárosból
 21. Varanics József: Svájc
 22. Bendefy László: Magyar Tudományos Afrikai (Szahara-Etiópiai) Expedíció emlékkönyve
 23. Jankovics Marcell: Uttalan utakon
 24. Jack London: Snark – Kirándulás a föld körül
 25. Slachta Margit: Elkapott sugarak
 26. dr. Kapossy Endre: Skandináviai uti emlékek
 27. Dr. Szentesi Tóth Kálmán: Zarándok út Rákoczi sírjához
 28. Náday Béla: Argentínában
 29. Zádor István: Egy hadifestő emlékei 1914-1918
 30. Chyzer Kornélné: Tizenhat nap az Oceánon
 31. P. Boros Fortunát: Szentföldi utam
 32. Jankovics Marcell: Észak szigetei
 33. Dr. Mészáros Kálmán: Abesszínia a vadászok paradicsoma
 34. Báró Huszár László: “Kwaheri” “Viszontlátásra”
 35. Varga Mihály: A XXVIII. Eucharisztikus Nemzetközi Nagygyülésen Amerikában
 36. Deák Imre: Zarándoklat Rómába
 37. Maderspach Viktor: Kalandok a keleten
 38. Kertész K. Róbert: Képek Ázsia Keletéről
 39. Tonelli Sándor: Ultonia
 40. Mikó Pál: A szentföldi zarándok utunk 1930
 41. Jean D’or: Humoros uti levelek három világrészből
 42. Katona Géza: 3 hét a nagyvilágban
 43. Dell’Adami Géza: Megváltás Szibériából
 44. Stiller J. Bernardin: Az éjféli nap országaiban
 45. Dr. Wild Lajos: Tizenöt és Braziliában
 46. Gervai Dezső: A maharadzsák hazájában
 47. Lengyel Menyhért: Amerikai napló
 48. Alexandra David-Néel: Arjopa
 49. Nádas Zoltán: A felhőkarcolók egyháza 
 50. Lengyel Károly: Tanulmányúton
 51. Szöllősy Aladár: Szerb hadifogság
 52. Stiller J. Bernardin: Svájc havasai között
 53. Karl János: Idegen tájakon
 54. Pintér Kálmán: Vázlatok spanyolországi és portugáliai utamról
 55. Uhl Antal: Ahol Krisztus járt
 56. Dósa József: Szentföldi zarándoklásom
 57. Ivanyos Lajos: Hét év a kannibálok földjén
 58. Rusinol Santiago: A csönd szigete
 59. Rolla Margit: Utazás a háborús Finnországba
 60. Erdősi Károly: Napsütéses Indiában
 61. pilismaróti Bozóky Gyula: Szentföldi zarándok út
 62. Zsigmond János: Angliai emlékek
 63. Özv. gr. Bolzáné: Három világrészen keresztül
 64. Aubermann Miklós: Egiptom és Hellász földjén
 65. Almásy György: Betekintés a román Dobrudsába
 66. Kelemen Andor: Tut-Ankh-Amen földjén
 67. József főherceg: Útiemlékeim Afrikából
 68. Zsigmond János: Görög földön
 69. Herczeg István: Impresszióim a stockholmi olympiádról
 70. Löcherer Tamás: Egy utazás emlékei
 71. Vojnich Oszkár: British India
 72. Almásy György: Vándor-utam Ázsia szivében
 73. Rákosi Viktor: Kóborlások itthon meg idegen földön
 74. Havrán János: Utazás Keleten
 75. Bródy Sándor: Japán-Ország – A felkelő nap birodalma
 76. Fadlallah el Hedad Mihály: Utazásom Mesopotámiában és Irak-Arábiában
 77. Demeter Géza: Felfedező úton – Magyar zászló alatt
 78. Pilismaróti Bozóky Gyula: A Szentföld lelke
 79. Zsivny Viktor: Utazásom Marokkóban
 80. Lieszkovszky Klára: Líbiai porszemek
 81. Sven Hedin: A rejtelmes India felé
 82. Ligeti Lajos: Sárga istenek, sárga emberek
 83. Vojnich Oszkár: A Kelet-Indiai szigetcsoporton
 84. Dr. Tedeschi Borbála: Az Északi-fok és a Spitzbergák felé
 85. Varga Borbála: Spanyolországi utam 1914-ben
 86. Gáspár Ferencz: Hét év a tengeren
 87. Falk Zsigmond: Levelesláda
 88. Vértesi Károly: Három főváros
 89. Bölcskey Ödön: Utirajzok a szentföldi utamról
 90. Dobieczki Sándor: Levelek Amerikából
 91. Dr. Chyzer Béla: Uti levelek
 92. Dr. Vidéky Emil: Törökországi kalandok a világháborúban
 93. Simon Vilmos: A török harctérről
 94. Szőgyi Gusztáv: Menekülésem a kultúrdzsungelből
 95. Ujváry Aladár: Utirajz és kalauz
 96. Eck Péter: Észak vidékein
 97. Farkas Sándor: Irák Királyság
 98. Dr. Tóth Rezső: Olasz faluk és városok
 99. Dr. Biró Zoltán: Amerika
 100. Vojnich Oszkár: A Csendes óceán szigetvilága
 101. Dr. Bozóky Dezső: Két év Keletázsiában
 102. gróf Vay Péter: Amerikai Naplókivonatok, Utijegyzetek …
 103. Biczó Ferenc: Trieszttől-Szmirnáig
 104. Dezséri Bachó László: Kőszegtől Nápolyig
 105. Mécs Alajos: Az ismeretlen Japán
 106. Vojnich Oszkár: Oroszországban
 107. dr. Mészáros Gyula: A Boszporusz partjain
 108. Fischer Mór: Amerika ifjúsága
 109. Vámbéry Ármin: Küzdelmeim
 110. Vitéz Hefty Frigyes: Mégis repültünk!…
 111. Bálint Imre: Keleti képek
 112. Hankó Béla: Vízen és vízparton
 113. Fehértájy Tibor: A rejtelmes Anatóliában
 114. Dr. Prinz Gyula: Ázsia szívében
 115. Magyar jezsuiták Kínában
 116. Leidenfrost Gyula: Kalandozások a tengeren
 117. Vértes Károly: Spanyolország, Portugália
 118. Dr. Kúnos Ignác: Török földön
 119. Sven Hedin: Három év Tibetben
 120. Báró Nopcsa Ferenc: A legsötétebb Európa
 121. Dr. Tóth Rezső: Északafrikai kikötők 
 122. Jánossy Gábor: Olasz földön
 123. Donner Kornél: Ujzéland
 124. Damaszkin Arzén: A mászái fensíkon
 125. Dezséri Bachó László: A Közeli Keleten
 126. Gróf Apponyi Henrik: Úti és vadásznaplóm
 127. Theodore Roosevelt: Vadászatok az amerikai vadonban
 128. Maderspach Viktor: Menekülésem Erdélyből
 129. Vértesi Károly: Konstántinápoly
 130. William B. Seabrook: A bűvös sziget
 131. Pogány József: Dánia a paraszteldorádó
 132. Vértesi Károly: Körutazás Amerikában
 133. Kompolthy Jób: Dzsung-hajóval Khínán keresztül
 134. Farkas Pál: Keleti uti képek
 135. Oleják Károly: Utazás Középalbániában
 136. Erődi Béla: A Szentföldön
 137. Stoffa Pál: Menekülés öt világrészen át
 138. Szászy Istvánné: Számum kerekedik
 139. Herczeg Ferenc: Szelek szárnyán
 140. Vértesi Károly: Az éjféli nap országában – Norvégország
 141. Vértesi Károly: Az éjféli nap országában – Svédország
 142. Dr. Keöpe Viktor: Japán két arca
 143. Szepsi Csombor Márton: Europica Varietas
 144. Erlanger Károly: Utazás Tuniszon át
 145. A “fekete Révai” minisorozat (6 kötet)
 146. Modern Utazók és Felfedezők Könyvtára sorozat (14 kötet)
 147. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozat (63 kötet)
 148. Prinz Gyula: Utazásaim Belső-Ázsiában
 149. Barzini Luigi: Pekingtől Párisig automobilon
 150. Sebők Imre: Öt világrészen keresztül
 151. Stein Aurél: Indiából Kínába
 152. Henry Savage Landor: Utazás a rejtelmes Tibetben