A alábbi felsorolás a blogban olvasható 1901-1945-ig kiadott könyvek listája. A címre kattintva azonnal a bejegyzéshez ugrik.

A lista folyamatosan bővül.

Pintér Kálmán: Vázlatok spanyolországi és portugáliai utamról

Uhl Antal: Ahol Krisztus járt

Dósa József: Szentföldi zarándoklásom

Ivanyos Lajos: Hét év a kannibálok földjén

Rusinol Santiago: A csönd szigete

Rolla Margit: Utazás a háborús Finnországba

Erdősi Károly: Napsütéses Indiában

pilismaróti Bozóky Gyula: Szentföldi zarándok út

Zsigmond János: Angliai emlékek

Özv. gr. Bolzáné: Három világrészen keresztül

Aubermann Miklós: Egiptom és Hellász földjén

Almásy György: Betekintés a román Dobrudsába

Kelemen Andor: Tut-Ankh-Amen földjén

József főherceg: Útiemlékeim Afrikából

Zsigmond János: Görög földön

Herczeg István: Impresszióim a stockholmi olympiádról

Löcherer Tamás: Egy utazás emlékei

Vojnich Oszkár: British India

Almásy György: Vándor-utam Ázsia szivében

Rákosi Viktor: Kóborlások itthon meg idegen földön

Havrán János: Utazás Keleten

Bródy Sándor: Japán-Ország – A felkelő nap birodalma

Fadlallah el Hedad Mihály: Utazásom Mesopotámiában és Irak-Arábiában

Demeter Géza: Felfedező úton – Magyar zászló alatt

Pilismaróti Bozóky Gyula: A Szentföld lelke

Zsivny Viktor: Utazásom Marokkóban

Lieszkovszky Klára: Líbiai porszemek

Sven Hedin: A rejtelmes India felé

Ligeti Lajos: Sárga istenek, sárga emberek

Vojnich Oszkár: A Kelet-Indiai szigetcsoporton

Dr. Tedeschi Borbála: Az Északi-fok és a Spitzbergák felé

Varga Borbála: Spanyolországi utam 1914-ben

Gáspár Ferencz: Hét év a tengeren

Falk Zsigmond: Levelesláda

Vértesi Károly: Három főváros

Bölcskey Ödön: Utirajzok a szentföldi utamról

Dobieczki Sándor: Levelek Amerikából

Dr. Chyzer Béla: Uti levelek

Dr. Vidéky Emil: Törökországi kalandok a világháborúban

Simon Vilmos: A török harctérről

Szőgyi Gusztáv: Menekülésem a kultúrdzsungelből

Ujváry Aladár: Utirajz és kalauz

Eck Péter: Észak vidékein

Farkas Sándor: Irák Királyság

Dr. Tóth Rezső: Olasz faluk és városok

Dr. Biró Zoltán: Amerika

Vojnich Oszkár: A Csendes óceán szigetvilága

Dr. Bozóky Dezső: Két év Keletázsiában

gróf Vay Péter: Amerikai Naplókivonatok, Utijegyzetek …

Biczó Ferenc: Trieszttől-Szmirnáig

Dezséri Bachó László: Kőszegtől Nápolyig

Mécs Alajos: Az ismeretlen Japán

Vojnich Oszkár: Oroszországban

dr. Mészáros Gyula: A Boszporusz partjain

Fischer Mór: Amerika ifjúsága

Vámbéry Ármin: Küzdelmeim

Vitéz Hefty Frigyes: Mégis repültünk!…

Bálint Imre: Keleti képek

Hankó Béla: Vízen és vízparton

Fehértájy Tibor: A rejtelmes Anatóliában

Dr. Prinz Gyula: Ázsia szívében

Magyar jezsuiták Kínában

Leidenfrost Gyula: Kalandozások a tengeren

Vértes Károly: Spanyolország, Portugália

Dr. Kúnos Ignác: Török földön

Sven Hedin: Három év Tibetben

Báró Nopcsa Ferenc: A legsötétebb Európa

Dr. Tóth Rezső: Északafrikai kikötők 

Jánossy Gábor: Olasz földön

Donner Kornél: Ujzéland

Damaszkin Arzén: A mászái fensíkon

Dezséri Bachó László: A Közeli Keleten

Gróf Apponyi Henrik: Úti és vadásznaplóm

Theodore Roosevelt: Vadászatok az amerikai vadonban

Maderspach Viktor: Menekülésem Erdélyből

Vértesi Károly: Konstántinápoly

William B. Seabrook: A bűvös sziget

Pogány József: Dánia a paraszteldorádó

Vértesi Károly: Körutazás Amerikában

Kompolthy Jób: Dzsung-hajóval Khínán keresztül

Farkas Pál: Keleti uti képek

Oleják Károly: Utazás Középalbániában

Erődi Béla: A Szentföldön

Stoffa Pál: Menekülés öt világrészen át

Szászy Istvánné: Számum kerekedik

Herczeg Ferenc: Szelek szárnyán

Vértesi Károly: Az éjféli nap országában – Norvégország

Vértesi Károly: Az éjféli nap országában – Svédország

Dr. Keöpe Viktor: Japán két arca

Szepsi Csombor Márton: Europica Varietas

Erlanger Károly: Utazás Tuniszon át

A “fekete Révai” minisorozat (6 kötet)

Modern Utazók és Felfedezők Könyvtára sorozat (14 kötet)

Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozat (63 kötet)

Prinz Gyula: Utazásaim Belső-Ázsiában

Barzini Luigi: Pekingtől Párisig automobilon

Sebők Imre: Öt világrészen keresztül

Stein Aurél: Indiából Kínába

Henry Savage Landor: Utazás a rejtelmes Tibetben