Könyvek

(A 40. és 62-ik szélességi fok között)

Alig egy hónapja jelent meg a blogban az első Vojnich Oszkár kötet. Akkor az ELBIDA projekt hátterét biztosító gyűjtemény egyetlen kötete volt a szerzőtől, de a bejegyzés zárásaként már úgy búcsúztam, hogy „Gyűjtőként optimistán szemlélem a jövőt és hiszek benne, hogy hamarosan egy újabb Vojnich remekművet mutathatok be a blogban…”. Nos nem kellett sokat várni. Szerencsével sikerült beszereznem, Vojnich Oszkár „Oroszországban (A 40. és 62-ik szélességi fok között)” című könyvét, mely még a szerző amúgy sem gyakran előforduló művei között is ritkának számít. A fellelt könyv további érdekessége, hogy a szerző által dedikált példány, de erről a későbbiekben lesz még szó. Vojnich az 1900-as évek elejére tervezett egy nagyobb utazást Oroszországba, mely ismeretlen okból nem jött létre, helyette csak egy rövidebb „izelitö-utat” sikerült tennie a vágyott országba. A szerző ebben a ritka kötetében, naplószerűen számol be erről a közel 3 hónapos Oroszországi útjáról. A mű 1904-ben jelent meg Budapesten a Pallas Részvénytársaság gondozásában. A mindösszesen 71 oldalas műben kép vagy illusztráció nem található. Vojnich Oszkárról ebben a bejegyzésben nem írnék újra, mert az ELBIDA projektben a „Budapesttől Sitkáig” című könyvének a bemutatásakor már részletesen megtettem, így ott az elolvasható.

A ritka kötet egyszerű borítója

Részlet a könyvből:

„Az Asztrahan—P.-Petrovszhi úton egy nagyhalkereskedővel ösmerkedtem meg. Meghivására vele utaztam Kajo’genbe, onnan kocsin az állomástól pár versztre, a Kaspi-tó partján fekvő bérelt halásztelepére.

Szentpétervár

Egymás mellett három telep van; a nagy fogás ideje eltelvén, most csak az egyiken halásznak.

Valahol a Kaukázusban

A félkörben kivetett, nagy hálót, markos krigizek énekszó melletti ütemben épen húzták kifelé. A háló kihúzása körülbelül két óra hosszat tart, ezalatt megnéztük a két heringsózó és hűtő hambárt.

Baku

Ennél a munkánál jórészben nők vannak alkalmazva. Eredeti az öltözetjük: czipő, térdig érő harisnya, fehér rövid nadrág, felső jakli és bekötött fej. Ha hozzá teszem, hogy sok helyes arczú vala közöttük, úgy nem kell értelmeznem, hogy a heringsózás nagy mesterségét szives- örömest tanulmányoztam. A fényképfelvételek megtörténtével az egyszerű, fából épült bérlő ház nyitott tomáczán nagy szamovár mellé telepedtünk; elfogyasztottunk pediglen tea mellett annyi friss, sótalan halikrát, hogy kásának is elég lett volna!

A Kaukázusban

De nézzük, mit fogtak a krigizek? Talán már bele is rekedtek a nagy énekbe ? ! . . . Dehogy is rekedtek.

Baku

A vállon átvetett és a háló úszó fái mellé illesztett hevederrel, felső testüknek ütemre való lehajtásával egyet egyet rántanak a hálón. Az orruk minden rántásánál csakhogy a földet nem éri, olyan mélyen lebuknak.

Jalta – Hotel Marino

Az elől húzók minden lépés után kiakasztják gyorsan a hevedert és közvetlen a víz szélénél akasztják újból a hálóba.

Jalta

Ezalatt az indiánus kinézésű, pirosbarnára sült öreg béreshalász a vízben állva igazgatja a hálót (hogy alul ki ne szökjenek a halak). A legérdekesebb pillanat közeleg . . . milyen lesz a fogás ? . . .

Moszkva

Gyengén ütött ki, egy csónakra valót sem fogtak . . . Amint mondták, már több nap óta gyenge az eredmény.

Moszkva

A Volgán az ívás miatt most egyáltalán tilos bizonyos halnemek fogása, a Kaspi-tavon pedig vígan halásznak! Ha még hozzáteszem, hogy a tópartján halásztanya halásztanya mellett, úgy könnyen lehet következtetni, hogy hová vezethet ez a nagy halpusztítás!

Kijev – Nicholas Chain híd

A halfogás után az állomásra mentünk, hogy Derbent-be utazzunk; csak ott tudtuk meg, hogy reggel előtt nem indul rendes személyvonat. Mit volt mit tenni, rábiztuk magunkat egy tehervonat harmadik osztályú kocsijára.

Nyizsnyij Novgorod

A vonat megérkezik. Egyik kocsiból díszesen felöltözött öreg marczona alak száll le, mögötte az ellenőr. Olyan vitában voltak, hogy emberhaláltól tartottam. Ügyüket elintézendő, az állomásfőnökhöz mentek.

Nyizsnyij Novgorod

Halászbérlő társam rámutatott az utasra és csak ennyit mondott: Za’jacz. Cstó etó znácsit? mit jelentsen ez? kérdém. Utast, aki jegy nélkül utazik. A za’jacz nem vált jegyet, hanem a jegy félárát átadja a kalauznak és ezzel az ügy el van intézve.

Odessza

Az orosz vasutakon az utazásnak ez a neme mindenütt dívik — és az ellenőrzés daczára sem tudnak segiteni a bajon. Persze, amíg nem büntetik ismételt esetben a kalauzt hivatalvesztéssel, hiábavaló minden ellenőrzés, mert a közönség jogérzése úgylátszik nem fejlett. Az adott esetben a főnök döntése abban állt, hogy az utas a megtett útra kettősen fizeti a jegy árát és engedte, hogy tovább utazzék, a kalauz szóba sem jött, pedig ő is részes volt a tettben. Persze a kalauzt nem árulja el a tetten ért utas — ez a zsiványbecsülethez tartozik.

Vladikavkaz

A szemközt jövő vonatok vezetői egymásnak jelekkel adják tudtára az ellenőr hollétét, a fél füllel alvó za’jacz, bűntársától figyelmessé téve, az ellenőrtől veszélyes helyen kiszáll — esetleg egy állomásra vált jegyet.

Szentpétervár

Ezen a vonaton a szemem előtt három hasonló eset történt, úgy tréfálkoztak a kalauzzal, mint tolvaj az orgazdával. Szörnyen deprimálólag hatott reám az eset. De mi tevő legyek. Vigyem az állomásfőnök elé azért, hogy kis pénzbüntetés árán tovább utazhassanak, hozzá kitegyem magamat durva szitkoknak?… amelyekkel szemben nincs fegyverem a harmadik osztályú útitársakkal szembe?… Fel is tettein magamban, hogy engem ugyan nem szállít többé harmadik osztály, inkább egy hétig várakozom. Az esetet később több tekintélyes úrnak elmondtam. Nem lepte meg őket. Nem volt újság előttük.”

Vladikavkaz

Nem szeretem a dedikált könyveket. Persze ha sikerül beszereznem, akkor boldog vagyok, de mivel én nem dedikált műveket gyűjtök, hanem pusztán antik könyveket, a dedikáció sokszor csak versenytársakat és magas árat generál. Nem olyan régen egy aukción Vámbéry Ármin „A magyarok eredete” című, 1882-ben megjelent műve, mely a szerző által dedikált volt 36.000 Ft-os kikiáltási árról indult, majd 54 licit után, végül 1.100.000 Ft-ért kelt el. Nos, szerintem ez már az irracionalitás kategóriája, de nyilván aki gyűjtő az sokszor érzelmi és nem racionális döntést hoz. Jelen Vojnich Oszkár kötet is dedikált, így az amúgy is ritka kötet még különlegesebb és igazi égköve a gyűjteményemnek. További érdekessége a könyvben található aláírásnak, hogy nem a teljes nevével, hanem pusztán csak keresztnevével, azaz Oszkárként írta alá a szerző. Az eladó információi szerint a kötet a Vojnich család tulajdonát képezte, így vélhetően az Oszkár aláírás annak köszönhető, hogy vagy a családon belül valamely közeli rokonnak, vagy valamely barátjának dedikálta a szerző a művet.

A teljes kézzel írott szöveg
Az aláírás nagyítva

Vojnich Oszkár Budapestről indult majd Varsó, Moszkva, Nyizsnij Novgorod, Asztrahán, Baku, Vlagyikavkaz, Jalta, Szevasztopol, Odessza, Kiev, Szentpétervár, Riga és ismét Varsó érintésével tért haza. Útközben hajózott a Kaszpi-tengeren, bejárta a Kaukázus fürdőhelyeit és átugrott Finnországba is. A nem egészen 3 hónapos út rendkívül fárasztó lehetett, hiszen alig volt megállás, szinte folyamatos utazással telt. Vojnich precíz emberként, utazása minden szakaszáról távolsági adatokat is közölt, így akinek van türelme, az pontosan ki tudja számolni versztben, hogy a szerző mennyit utazott összesen Oroszországi kalandjai során.

Kijev látképe

Olvasóként is nagyon élvezetes volt a könyv. Pörgős és érdekes, mint maga a szerző utazása. Gyorsan olvasható, igazi erőteljesen ajánlott egy éjszakás kaland. A kötet az extrém ritka kategóriát képviseli, így papíralapon nagyon keveseknek adatik meg, hogy olvashatják a művet. Szerencsére, azonban az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárának köszönhetően, ingyenesen letölthető  Vojnich Oszkár csodás műve, így még ha könyv formájában kézben fogva nem is, de elektronikus formában elolvasható a különleges mű. Vojnich Oszkár termékeny író volt, számításaim szerint még minimum öt a blog tematikájába illő önálló könyve van, amelyet be kell szereznem, majd be kell mutatnom. Nem lesz egyszerű a beszerzés, de optimistaként azt mondom: hamarosan jön újra Vojnich Oszkár.

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment