A alábbi felsorolás a blogban olvasható 1800-1900-ig kiadott könyvek listája. A címre kattintva azonnal a bejegyzéshez ugrik.

A lista folyamatosan bővül.

 1. Dobiecki Sándor: Uti emlékeink a korinthusi kirándulásról
 2. Dr. Purt Iván: Lourdes
 3. Viszolajszky Károly: Egy zarándoklat éleményei – Egyptom, Jeruzsalem és Rómában
 4. Telegdi Kovách László: Útazás a Felső-Austriai Sókamarai-Uradalom, Salzburg, Tyrol és Bajorhonban
 5. Pulszky Ferencz: Uti vázlatok 1836-ból
 6. Trefort Ágoston: Utazási töredékek
 7. Vicomte Letorières (Ilosvay Hugó): Szerelmes kalandok a legsötétebb Afrikában
 8. Molnár Aladár: Svájczban és Bajorországban szerzett tanügyi tanulmányok
 9. Gecser Béla: A Dunán le Zimonytól Turn-Severinig és Orsovától a Herkulesfürdőig
 10. Szalay Imre: A rubinok hazájából
 11. Louis De Rougemont: Ezerszer a halál torkában
 12. Szöllősy Ferencz: Napkeleti képek
 13. Mezei Ernő: Bolyongások az olasz ég alatt
 14. Vikár Béla: Finnországi tanulmányutam
 15. Váradi Károly: Szegedtől Rómáig
 16. Jerney János: Jerney János keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozása végett 1844 és 1845
 17. Miksa József: Miksa bajor királyi herczeg utazása keleten 1838-ban
 18. Elisha Kane Kent: Kane a sarkutazó
 19. Krátky János: Úti jelentés a külföldi nagyobb városok közvágóhidi és marhavásári berendezéseinek tanulmányozása dolgában
 20. Bércy Károly: Hazai és külföldi vadászrajzok
 21. Urházy György: Keleti képek
 22. Túry József jelentése külföldi tanulmány útjáról
 23. Asbóth János. Bosznia és Herczegovina
 24. Perl Imre: Uti karczolatok
 25. Adorján Sándor: Keleti képek
 26. Latinovits Géza: A fehér czár birodalmából
 27. Lady Brassey: Utazás a Napsugáron
 28. Fuhrmann Irén: A Bodensee partjairól
 29. Milkó Izidor: Római mozaik
 30. Dr. Szabó József: Észak-Amerikai utam vonala
 31. Nendtvich Károly: Három hónap Afrikában
 32. Balázs Gábor: Utazásom Délamerikába
 33. A czeglédi százas küldöttség Kossuth Lajosnál Baracconeban, Olaszországban
 34. Szemere Bertalan: Utazás külföldön
 35. Ágai Adolf: Vizem és szárazom
 36. Podmaniczky Frigyes: Úti naplómból
 37. Korizmics László: Uti képek és jegyzetek 1851-ból
 38. Szalay Imre: A piramisok hazájából
 39. Hübner Sándor: A Brit Birodalmon keresztül
 40. Kecskeméthy Aurél: Éjszak-Amerika 1876-ban
 41. Tóth Lőrincz: Uti tárcza
 42. Alvincy Sándor: A Szaharában
 43. Gorove István: Nyugot. Utazás külföldön
 44. Thallóczy Lajos: Oroszország és hazánk
 45. Bátorfi Lajos: Rómáig és vissza
 46. zágoni Báró Szentkereszty Iréne: zágoni Báró Szentkereszty Iréne hátrahagyott művei
 47. Nogely István: Afrikai élet
 48. Nogely István: Katholikus missió a Báhnár vadak között Hátsó-Indiában
 49. gróf Wass Ádámné: Úti képek
 50. Tóth Béla: Konstantinápolyi emlékek
 51. Pongrátz Emil: Úton-útfélen
 52. Bulyovszky Lilla: Bulyovszky Lilla uti naplója
 53. Szentpály Janka: Budapestről Párisba
 54. Viszolajszky Károly: Szellemi böngézés
 55. Kőváry Béla: Utazásom Törökországban, a Görög szigeteken és Szerbiában
 56. Bernáth Géza: Keletázsiai utazás
 57. Mihalovics Béla: Egy év Perzsiában
 58. Klekner Alajos: Olaszhoni utazásunk emléke
 59. Mocsáry Béláné Fáy Mária: Keleti utazás
 60. Egressy Gábor: Egressy Gábor törökországi naplója
 61. Nogel István: Nogel István utazása Keleten
 62. Szendrői Geőcze István: Utazás Brazíliába és vissza
 63. Báró Hübner Sándor: Séta a világ körül
 64. Uhrl Józsa: Emlékek római utamból
 65. Jakabffy Istvánné: A nagy számok honában
 66. Chernel István: Utazás Norvégia végvidékére
 67. Virter (Vértesi) Károly: Úti képek Olaszországból
 68. B. Horváth Miklós: Törökország fővárosa
 69. Vértesi Károly: Keleti ég alatt – Palesztinában
 70. Vértesi Károly: Keleti ég alatt – Egyiptomban
 71. Szőllősy Ferenc: Kossuth és a magyar emigratió török földön
 72. Rudolf trónörökös: Utazás a keleten
 73. Wesselényi Polixéna: Olaszhoni és schweizi utazás
 74. Tessedik Ferencz: Tessedik Ferencz utazása Francia ország… 
 75. Hoványi Ferenc: Olasz ut 1850-ben
 76. Pados János: Uti jegyzetek
 77. Márkus István: Törökországi képek
 78. gróf Wass Samu: Kilencz év egy száműzött életéből
 79. Dr. Vojnich Oszkár: Budapesttől Sitkáig
 80. Falk Zsigmond: Budapesttől Lisszabonig
 81. Wosinsky Mór: Keleti utam emlékei
 82. Falk Zsigmond: Oroszország
 83. Bánó Jenő: Uti képek Amerikából
 84. Jancsovics István: Kirándulás Istambolba
 85. Vámbéry Ármin: Keleti életképek
 86. Salamon Ödön: Vörös és fekete
 87. Majthényi Flóra: Spanyolországi képek
 88. Dr. Kúnos Ignác: Anatóliai képek
 89. Asbóth János: A Zaharától az Arabáhig
 90. Maszlaghy Xavér Ferenc: Délfranciaországból 
 91. Vámbéry Ármin: Vámbéry Ármin vázlatai Közép-Ázsiából
 92. Gáspár Ferencz: Negyvenezer mérföld vitorlával és gőzzel
 93. Hoványi Ferenc: Néhány hét a Szent Földön 1856-ban
 94. Vértesi Károly: Több országból
 95. Zádori János: Egyiptom
 96. Erődi Harrach Béla: Török mozaik
 97. Pulszky Ferenc: Uti-vázlatok
 98. Vámbéry Ármin: Vándorlásaim és élményeim Persiában
 99. Dr. Hankó Vilmos: Székelyföld
 100. Pongrátz Emil: Suezig és vissza
 101. Kreitner Gusztáv: Gróf Széchenyi Béla keleti utazása 
 102. Wosinszky Mór: Karczolatok
 103. Vámbéry Ármin: Közép-Ázsiai utazás
 104. Lóczy Lajos: A Khinai birodalom 
 105. Radó Vilmos: Vámbéry Ármin utazásai Ázsiában
 106. Ujfalvy-Bourdon Mária: Ujfalvy Károly utazása
 107. Jean Gaston Vanderheym: Húsz hónap Abesszíniában
 108. Jankó János: Grönlandon át hóczipőn
 109. Felméri Lajos: Uti levelek Skóciából
 110. Erődi Béla: Utazásom Sicilia és Málta szigetén
 111. Nendtvich Károly: Amerikai utazásom
 112. Bánó Jenő: Mexico és utazásom a tropusokon
 113. Fridtjof Nansen: Éjen és jégen át
 114. Zádori János: Spanyol út
 115. Vajda Viktor: Délszaki ég alatt
 116. Adolf Erik Nordeskiöld: Ázsia és Európa körülhajózása
 117. Przseválszkij M. Nikolaj: Zajzánból Khámin át Tibetbe
 118. Mocsáry Béláné: India és Ceylon uti jegyzetek
 119. Henry Morton Stanley: A legsötétebb Afrikában
 120. Erődi Béla: A fáráok országában
 121. Rudolf trónörökös: Tizenöt nap a Dunán